Disclaimer en privacy statement

Privacybeleid omtrent uw websitebezoek

Wij maken gebruik van Google-Analytics om de werking van de site te analyseren en te verbeteren. Wij hebben Google expliciet geen toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Daarnaast hebben wij de instelling zo aangepast dat uw IP-adres niet mee wordt genomen in de analytics informatie. Google kan de informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Hier hebben wij geen invloed op.

Privacy statement

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de organisatie van Saturday Night Fever XXL om gaat met het verzamelen van uw persoonsgegevens en het waarborgen van uw privacy.

Hoe worden uw gegevens verzameld?
Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld. Deze staan hieronder beschreven:
- De meeste gegevens worden direct van u verzameld. Dit gebeurt bij het kopen van een kaartje, het gebruik maken van de klantenservice, het publiekelijk delen van eigen gegevens op Socialmedia of door mee te doen aan win-acties.
- Ook worden er gegevens verzameld van uw websitebezoek. In de bovenstaande privacy beleid omtrent uw websitebezoek staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat. Het gaat hierbij niet om persoonsgegevens, omdat de gegevens die wij verzamelen niet te herleiden zijn naar een persoon.
- Op het evenement zelf vind registratie plaats doormiddel van video en fotografie, voor commerciële-, en veiligheidsredenen.

Welke gegevens worden verzameld?
Om het leveren van onze diensten te kunnen voldoen, worden de volgende gegevens verzameld:

- Contact- en accountgegevens zoals de door u verstrekte naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, klantnummer en het totaal aantal gekochte kaartjes.
- Om de overeenkomst te kunnen voldoen, worden uw betalings- en factuurgegevens bewaard voor financiële afhandeling en administratie.
- De door uw publiekelijk geplaatste gegevens, bijvoorbeelddoor te reageren op Socialmedia of Saturday Night Fever XXL te noemen in uw berichtgeving.
- Speciale/medische gegevens. De organisatie van Saturday Night Fever XXL wil iedereen de kans bieden om te genieten van een optimale showbeleving. Om hierin te kunnen voorzien bewaren we de gegevens van uw behoeften, bijvoorbeeld een verzoek voor invalideplekken of een verzoek tot gebruik van medicatie tijdens het evenement.

Met welk doel worden uw gegevens verzameld
Het verzamelen van uw gegevens heeft twee doelen: de uitvoering van onze overeenkomst met u en voor ons eigen gerechtvaardigde zakelijke belang.

De uitvoering van onze overeenkomst met u
Wij gebruiken uw gegevens om de volgende handelingen te kunnen verrichten:
- Het verwerken van de bestelling;
- De betaling te kunnen aanvaarden;
- Het bieden van een klantenservice;

Ons eigen gerechtvaardigde zakelijke belang
- Marktonderzoek en –analyse uitvoeren;
- Berichtgeving vanuit onze eigen klantenservice, te denken aan reserveringsbevestigingen en nieuwsbrieven;

Met wie delen we je gegevens
De volgende bedrijven zijn verbonden met de organisatie van Saturday Night Fever XXL, en hebben daarom inzicht in de hierboven genoemde gegevens.


Katsjing V.O.F.
Oosterstraat 43
9711 NR Groningen

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de organisatie van Saturday Night Fever XXL hier wettelijk toe wordt verplicht.

SNFXXL Zing, Swing, Dans, Flirt en geniet